جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال Miss Gu Who is Silent 2020

نام ها: سکوت خانم گو

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: رازآلود | عاشقانه | جنایی

تاریخ پخش: Sep 23, 2020

قسمت ها: 20

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Alia – Li Zi Feng – Ye Xiao Wei

قسمت 4 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Conspiracy 2020

نام ها: توطئه

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video, iQiyi

ژانر: رازآلود | جنایی | تحقیقات

تاریخ پخش: Oct 7, 2020

قسمت ها: 24

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Zhang Duo – Shi Yuan – Mi Mi

قسمت 24 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Miss S 2020

نام ها: خانم اس

محصول: 2020 چین از شبکه BTV, Tencent Video

ژانر: عاشقانه | جنایی | کاراگاهی | تحقیقات

تاریخ پخش: Aug 28, 2020

قسمت ها: 34

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Ma Yi Li – Vengo Gao – Bu Guan Jin

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Horizon Tower 2020

نام ها: برج هورایزن

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: رازآلود | جنایی | درام

تاریخ پخش: Aug 19, 2020

قسمت ها: 16

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Yang Zi Shan – Guo Tao – Angelababy

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود سریال Thorn 2020

نام ها: خار

محصول: 2020 چین از شبکه Youku

ژانر: هیجانی | رازآلود | جنایی

تاریخ پخش: Jul 28, 2020

قسمت ها: 16

روز های پخش: سه شنبه و چهارشنبه, پنجشنبه

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Su Qing – Kira Shi – Bao Wen Jing

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Sheng Suan 2020

نام ها: شنگ سوان

محصول: 2020 چین از شبکه BTV, GDTV

ژانر: جنایی | درام

تاریخ پخش: Jul 16, 2020

قسمت ها: 40

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Liu Yun Long – Su Qing – Liang Guan Hua

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال White War 2020

نام ها: جنگ سفید

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video, iQiyi, Youku

ژانر: اکشن | هیجانی | جنایی

تاریخ پخش: Jul 9, 2020

قسمت ها: 30

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه, شنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Bosco Wong – Ron Ng – Kenny Kwan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Trace 2020

نام ها: پی گیری | رد پا

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: عاشقانه | جنایی | پزشکی

تاریخ پخش: Jun 15, 2020

قسمت ها: 36

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Jeremy Jones Xu – Yao Di – Wang Xin

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Trident 2020

دانلود سریال Trident 2020

نام ها: مثلث

محصول: 2020 چین از شبکه JSTV

ژانر: جنایی

تاریخ پخش: May 31, 2020

قسمت ها: 42

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Chen Jian Bin – Dong Yong – Hao Ping

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Burning 2020

نام ها: سوختن

محصول: 2020 چین از شبکه BTV

ژانر: رازآلود | جنایی | درام | کاراگاهی

تاریخ پخش: May 28, 2020

قسمت ها: 51

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Jing Chao – Karlina Zhang – Kevin Tan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.