دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 252 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 251 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

*

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

E205 : 540p  –  720p.x265

E206 : 540p  –  720p.x265

E207 : 540p  –  720p.x265

E208(Direct) : 540p  –  720p.x265

E208(uploadboy) : 540p  –  720p.x265

E209 : 540p  –  720p.x265

E210 : 540p  –  720p.x265

E211 : 540p  –  720p.x265

 

 

قسمت های سال 2020

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E212 : 540p  –  720p.x265

E213 : 540p  –  720p.x265

E214 : 540p  –  720p.x265

E215 : 540p  –  720p.x265

E216 : 540p  –  720p.x265

E217 : 540p  –  720p.x265

E218 : 480p  –  720p.x264

E219 : 480p  –  720p.x264

E220 : 480p  –  720p.x264

E221 : 480p  –  720p.x264

E222 : 480p  –  720p.x264

E223 : 480p  –  720p.x264

E224 : 480p  –  720p.x264

E225 : 480p  –  720p.x264

E226 : 480p  –  720p.x264

E227 : 480p  –  720p.x264

E228 : 480p  –  720p.x264

E229 : 480p  –  720p.x264

E230 : 480p  –  720p.x264

E231 : 480p  –  720p.x264

E232 : 480p  –  720p.x264

E233 : 480p  –  720p.x264

E234 : 480p  –  720p.x264

E235 : 480p  –  720p.x264

E236 : 480p  –  720p.x264

E237 : 480p  –  720p.x264

E238 : 480p  –  720p.x264

E239 : 480p  –  720p.x264

E240 : 480p  –  720p.x264

E241 : 480p  –  720p.x264

E242 : 540p  –  720p.x264

E243 : 540p  –  720p.x264

E244 : 540p  –  720p.x264

E245 : 540p  –  720p.x264

E246 : 540p  –  720p.x264

E247 : 480p  –  720p.x264

E248 : 540p  –  720p.x264

E249 : 540p  –  720p.x264

E250 : 540p  –  720p.x264

E251 : 540p  –  720p.x264

E252 : 540p  –  720p.x264

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129 (Rubyrose)

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 ( ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 ( ترجمه از dingosub ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 191 ( ترجمه پروموویز )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 197 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 198 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 199 ( ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 201 ( ترجمه نویینگ ساب )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 203 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 204 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 205 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 206 ( ترجمه تیم AOA )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 207 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 208 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 209 (ترجمه رانینگ من و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 210 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 211 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 212 (ترجمه SF9_LUV )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 213 ( Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 214 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 215 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 216 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 217 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 218 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 219 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 220 (ترجمه بهناز )    لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 221 (ترجمه رانینگ من و Labelsj) لینک مترجم – لینک مستقیم 

قسمت 222 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 223 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 224 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 225 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 226 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت227( Labelsj,Ohmygirl-8)لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 228 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 229 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 230 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 232 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 233 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 234 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 237 (ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 238 (ترجمهMonstax_sub وLabels )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 239 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 240 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 241 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 242 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 243 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 244 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 245 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 246 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 247 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 249 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 250 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 251 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

1887
دیدگاه

1058 دیدگاه ها
829 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
827 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Shekofeh

لدفا زیر نویس قسمت ۲۵۲😿😿🌨🌨رو سریع تر قرار بدین
با تشکر

shirin

سلام و تشکر از سایت خوبتون😻
میشه برای قسمت های 193_194_231 و 236 هم ساب بزنید لطفا؟من همه جا رو گشتم اما هیچ تیمی این قسمتا رو ساب نزده😿 لطفااا🙏🏻💕

ریحانه

زیر نویس قسمت ۲۵۲ از چنل @Seventeen_ir
https://b2n.ir/963759

پن

زیرنویس قسمت سونتین لطفا

Rubin

قبلا این برنامه طنزش بیشتر بود ولی این اواخر واقعا طنزش کم شده
و یه نکته که باعث میشه این برنامه رو از لیست موردعلاقه هام حذف کنم اینه که فقط دنبال کساییه که معروف باشن!
من خیلی از گروه ها رو میشناسم که کارشون فوق العاده عالیه و فن این برنامه ان و حتی آرزو کردن یه روز اونقد معروف بشن که این برنامه دعوتشون کنه واقعا تاسف داره که این برنامه فقط دنبال سود خودشه!
اونایی که میگن خب بایدم همینطور باشه باید بگم کی گفته؟ تا وقتی یه گروه از طریق شو های مختلف شناخته نشه خیلی درصدش کمه بین خود کره ایا از طریق موسیقیش شناخته بشه!! ویکلی ایدل رو قبول دارم چون سعی میکنه همه گروه هارو حداقل یه بار دعوت کنه چه معروف چه غیر معروف ولی واقعا این یکی رو درک نمیکنم که چرا فقط به گروه های معروف میچسبه!! درسته سود میکنی ولی به اینم فک کن تو اگر برای گروه های کم طرفدار هم بزاری نه تنها معروفشون کردی بلکه بازم بیننده خواهی داشت نه اینکه درصد بیننده هات صفر باشه! کاش این برنامه روندش رو عوض کنه البته که آیدل روم هم همین آش و همین کاسه بود خوب شد تمومش کردن

NOYA

میشه دقیقا بگین کی ساب ۲۵۲ رو میزنید.
خیلیا منتظرن این قسمت و ببینن.
ممنون میشم سریع تر بزارین😊

Loer

بچه ها ساب یکی از قسمتای قدیمی رو زدیم : قسمت53

برنامه:https://xip.li/EtXkpi
زیرنویس:https://xip.li/2gXxuO

Max

زیرنویس ۲۵۲ کی میاد پس؟

carat:>

خاهش میکنم قصمت صونتین رو صاب بزنیدT-T

Fakh

قسمت سونتین چقد خوب بووود😍😍👏👏خیلی خندیدم

NOYA

کی ساب قسمت ۲۵۲ رو میزنید:(

Reyhan

چرا252 رو ترجمه نمیکنین🥺

کیپاپعلی

من دیگه حال ندارم نگاه کنم فقط قسمتایی که کراشم بیاد نگاه میکنم…
بجاش میرم برنامه سفر به غرب…
سوجو.سوجوعه دیگه فرقی نمیکنه هیچول باشه یا کیو هیون

Ghghghghg

ساب رو بزنید دیگه منتظریم

carat:>

چرا نمیشه قسمت هارو دان کرد؟:(

kitty

فنای قدیمی این برنامه میدونن که قبلا این برنامه چقد خنده دار بود
مخصوصا نیمه اخرش که نمایش بازی میکردن و سوگون اونجا تیکه‌های خیلی خنده دار میپروند
از وقتی تهیه کننده اصلیش عوض شد و گارگردانش رفت دیگه این برنامه هم ظنزش خیلی کمتر شده
الانم که دیگه همه فقط میان اهنگ و فیلم و سریالشونو تبلیغ کنن
خدایی بی مزه ترین قسمتش هم شده بخش اخر برنامه
تا وقتی که بداهه باز میکردن خیلی عالی بود ولی از وقتی که دیگه بخش اخر برنامه شد مسابقه برای غذا خیلی طنزش کمتر شده
حتی خودشونم تو یه قسمت گفتن که دلشون برای نمایشای بخش اخر تنگ شده

Bblh

میشه اهنگ های قسمت 251 رو بزارید ممنون

sheida

سونتینننننن😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

نیلوفر

لطفا 252 رو زودی ترجمه کنین بسیار ممنون

زهرایی

قسمت 235 یوری رو گمونم باید با ساب انگلیسی ببینم چون انگار واقعا فراموش شده💔حیفه لی یوری ترجمه نشده🙁