دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 249 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 247 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

*

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

E205 : 540p  –  720p.x265

E206 : 540p  –  720p.x265

E207 : 540p  –  720p.x265

E208(Direct) : 540p  –  720p.x265

E208(uploadboy) : 540p  –  720p.x265

E209 : 540p  –  720p.x265

E210 : 540p  –  720p.x265

E211 : 540p  –  720p.x265

 

 

قسمت های سال 2020

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E212 : 540p  –  720p.x265

E213 : 540p  –  720p.x265

E214 : 540p  –  720p.x265

E215 : 540p  –  720p.x265

E216 : 540p  –  720p.x265

E217 : 540p  –  720p.x265

E218 : 480p  –  720p.x264

E219 : 480p  –  720p.x264

E220 : 480p  –  720p.x264

E221 : 480p  –  720p.x264

E222 : 480p  –  720p.x264

E223 : 480p  –  720p.x264

E224 : 480p  –  720p.x264

E225 : 480p  –  720p.x264

E226 : 480p  –  720p.x264

E227 : 480p  –  720p.x264

E228 : 480p  –  720p.x264

E229 : 480p  –  720p.x264

E230 : 480p  –  720p.x264

E231 : 480p  –  720p.x264

E232 : 480p  –  720p.x264

E233 : 480p  –  720p.x264

E234 : 480p  –  720p.x264

E235 : 480p  –  720p.x264

E236 : 480p  –  720p.x264

E237 : 480p  –  720p.x264

E238 : 480p  –  720p.x264

E239 : 480p  –  720p.x264

E240 : 480p  –  720p.x264

E241 : 480p  –  720p.x264

E242 : 540p  –  720p.x264

E243 : 540p  –  720p.x264

E244 : 540p  –  720p.x264

E245 : 540p  –  720p.x264

E246 : 540p  –  720p.x264

E247 : 480p  –  720p.x264

E248 : 540p  –  720p.x264

E249 : 540p  –  720p.x264

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129 (Rubyrose)

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 ( ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 ( ترجمه از dingosub ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 191 ( ترجمه پروموویز )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 197 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 198 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 199 ( ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 201 ( ترجمه نویینگ ساب )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 203 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 204 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 205 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 206 ( ترجمه تیم AOA )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 207 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 208 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 209 (ترجمه رانینگ من و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 210 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 211 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 212 (ترجمه SF9_LUV )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 213 ( Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 214 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 215 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 216 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 217 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 218 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 219 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 220 (ترجمه بهناز )    لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 221 (ترجمه رانینگ من و Labelsj) لینک مترجم – لینک مستقیم 

قسمت 222 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 223 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 224 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 225 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 226 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت227( Labelsj,Ohmygirl-8)لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 228 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 229 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 230 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 232 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 233 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 234 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 237 (ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 238 (ترجمهMonstax_sub وLabels )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 239 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 240 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 241 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 242 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 243 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 245 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 246 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 247 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

1699
دیدگاه

971 دیدگاه ها
728 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
763 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Mahan

لطفاً زیرنویس قسمت های ۲۳۵_۲۳۶_۲۴۴ رو هم قرار بدین ممنون

الینا

لطفاقسمت ۲۴۸روترجمه کنید

نیکی

سلام چرا قسمت 94 زیر نویس نداره؟

hadis^_^

بازیگرای سریال عاشقان ماه کدوم قسمت اومدن

Negar

چرا سال ۲۰۱۷ زیرنویس ندار😐

...

ببخشیدزیرنویس ۲۴۵ خراب نیست؟

زهرایی

سلام لینک قسمت 247 کیفیت 540 خرابه

mahisa6100

کانال [email protected] از قسمتای این برنامه توییت زیاد میذاره اونایی که مثل من عاشق این برنامن اونجا میتونن از توییتاشون لذت ببرن😍😍😍

twins

سلام میشه چند تا بهترین قسمتا رو بهم معرفی کنید؟؟

الینا

میشه لطفا قسمت لی یوری روترجمه کنید ؟خیلی جالبه .سریال جدیدشم داره پخش میشه

hhhh

سلام خسته نباشین دوست عزیز زیرنویس قسمت 52 و 70 توسایت نیست میشه لطف کنید وزیرنویس این دوقسمت بزارین ممنون

Maryam

سلام.برا قسمت ۲۴۴ زیرنویس نمیزارین ؟؟؟؟؟

Mahan

خسته نباشين تيم ترجمه
ولي بعضي از قسمتا رو از قلم انداختين

Sedi6104

بابت برنامه ها و زیرنویس های خوبتون ممنونم🌹
میشه خواهشا برنامه ی moms diary هم بگذارید؟
ممنون💙

الینا

دیگه تیم خودتون ترجمه نمیکنه؟خیلی وقته منتظرساب 246هستیم .لطفا خودتونم ترجمه کنید

mahi

میشه قسمتایی که خیلی خنده دار یا قشنگن رو معرفی کنین؟ قسمتای سوجو و اکسو و سوپر ام و بی تی اس رو دیدم
قسمتای قشنگ زیاده موندم کدوم رو زودتر ببینم لطفا کمکی برسونین به این ناتوان😅💙

marjan

سلام خسته نباشید میشه زیرنویس قسمت 244 هم اضافه کننید لطفا؟

Pompeii

کار ترجمه قسمت 229 واقعا عالی بود، خداقوت 👍

بم بم

بالاخره فرصت شد قسمت 245 رو ببینم😍

Spoiler

آقا چرا این ایدول خارجی ها موقع کره ای حرف زدن و تپق زدناشون اینهمه بامزه میشن؟!! من مردم برا تن و مارک کهه😍😍
اون بازی لب خونی که بکهیون اختراع کرده هم قابلیت اینو داره که بشه جزوی از بازی های آخر برنامه 😄 حالا اینکه بکهیون اینهمه دقیق تونست همون تیریپ خواننده اصلی بخونه رو کاری ندارم، خداییش هیونگا چطوری میتونستن درست حدس بزنن؟! 🤔😂

کیا مث من اونجا که کای داشت جواب سوال بکهیونو میگفت و خودش غش کرد از خنده، بدون اینکه بدونیم قضیه چیه مث دیوونه ها خندیدن؟!! 😂❤️

اون قسمتی که تفاوت نسل ها در مورد تمرین ووکال رو میگفتن هم خیلی خوب بود 😂 فقط مدل تمرینای سانگمین اینا😂😂

و اینکه تمین خیلی نازه😍😍 خیلییی😍😍

کیپاپعلی

ببخشید میشه بگید کدوم قسمتاش باحال تره؟