دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

تاریخ پخش: July 11, 2010 (20 تیر 89)

مدت زمان: 90 دقیقه

روز های پخش: یکشنبه ها

نمره 9.3 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 521 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 521 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

*

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 

*

 

قسمت های 2014 (E179-E227) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2014 در سایت ویکی پدیا

E179: 360p540pPerSub
E180: 360p540pPerSub
E181: 360p540pPerSub
E182: 360p540pPerSub
E183: 360p540pPerSub
E184: 360p540pPerSub
E185: 360p540pPerSub
E186: 360p540pPerSub
E187: 360p540pPerSub
E188: 360p540pPerSub
E189: 360p540pPerSub
E190: 360p540pPerSub
E191: 360p540pPerSub
E192: 360p540pPerSub
E193: 360p540pPerSub
E194: 360p540pPerSub
E195: 360p540pPerSub
E196: 360p540pPerSub
E197: 360p540pPerSub
E198: 360p540pPerSub
E199: 360p540pPerSub
E200: 360p540pPerSub
E201: 360p540pPerSub
E202: 360p540pPerSub
E203: 360p540pPerSub
E204: 360p540pPerSub
E205: 360p540pPerSub
E206: 360p540pPerSub
E207: 360p540pPerSub
E208: 360p540pPerSub
E209: 360p540pPerSub
E210: 360p540pPerSub
E211: 360p540pPerSub
E212: 360p540pPerSub
E213: 360p540pPerSub
E214: 360p540pPerSub
E215: 360p540pPerSub
E216: 360p540pPerSub
E217: 360p540pPerSub
E218: 360p540pPerSub
E219: 360p540pPerSub
E220: 360p540pPerSub
E221: 360p540pPerSub
E222: 360p480pPerSub
E223: 360p720pPerSub
E224: 360p720pPerSub
E225: 360p720pPerSub
E226: 360p720pPerSub
E227: 360p480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2015 (E228-E279) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2015 در سایت ویکی پدیا

E228: 360p540pPerSub
E229: 360p540pPerSub
E230: 360p540pPerSub
E231: 360p540pPerSub
E232: 360p540pPerSub
E233: 360p540pPerSub
E234: 360p540pPerSub
E235: 360p540pPerSub
E236: 360p540pPerSub
E237: 360p540pPerSub
E238: 360p540pPerSub
E239: 360p540pPerSub
E240: 360p540pPerSub
E241: 360p540pPerSub
E242: 360p540pPerSub
E243: 360p540pPerSub
E244: 360p540pPerSub
E245: 360p540pPerSub
E246: 360p540pPerSub
E247: 360p540pPerSub
E248: 360p540pPerSub
E249: 360p540pPerSub
E250: 360p540pPerSub
E251: 360p540pPerSub
E252: 360p540pPerSub
E253: 360p540pPerSub
E254: 360p540pPerSub
E255: 360p540pPerSub
E256: 360p540pPerSub
E257: 360p540pPerSub
E258: 360p540pPerSub
E259: 360p540pPerSub
E260: 360p540pPerSub
E261: 360p540pPerSub
E262: 360p540pPerSub
E263: 360p540pPerSub
E264: 360p540pPerSub
E265: 360p540pPerSub
E266: 360p540pPerSub
E267: 360p540pPerSub
E268: 360p540pPerSub
E269: 360p540pPerSub
E270: 360p540pPerSub
E271: 360p540pPerSub
E272: 360p540pPerSub
E273: 360p540pPerSub
E274: 360p540pPerSub
E275: 360p540pPerSub
E276: 360p540pPerSub
E277: 360p540pPerSub
E278: 360p540pPerSub
E279: 360p540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2016 (E280-E331) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2017 (E332-E383) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2018 (E384-E432)

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

*

 

قسمت های 2019 (E433-E483)

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

 E436 : 540p | 720p

 E437 : 540p | 720p

 E438 : 540p | 720p

 E439 : 540p | 720p

 E440 : 540p | 720p

 E441 : 540p | 720p

 E442 : 540p | 720p

 E443 : 540p | 720p

 E444 : 540p | 720p

 E445 : 540p | 720p

 E446 : 540p | 720p

 E447 : 540p | 720p

 E448 : 540p | 720p

 E449 : 540p | 720p

 E450 : 540p | 720p

 E451 : 540p | 720p

 E452 : 540p | 720p

 E453 : 540p | 720p

 E454 : 540p | 720p

 E455 : 540p | 720p

 E456 : 540p | 720p

 E457 : 540p | 720p

 E458 : 480p | 720p

 E459 : 540p | 720p

 E460 : 540p | 720p

 E461 : 540p | 720p

 E462 : 540p | 720p

 E463 : 540p | 720p

 E464 : 540p | 720p

 E465 : 540p | 720p

 E466 : 540p | 720p

 E467 : 540p | 720p

 E468 : 540p | 720p

 E469 : 540p | 720p

 E470 : 540p | 720p

 ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2020 (E484 به بعد)

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

E497 : 540p | 720p.x265

E498 : 540p | 720p.x265

E499 : 540p | 720p.x265

E500 : 540p | 720p.x265

E501 : 540p | 720p.x265

E502 : 540p | 720p.x265

E503 : 540p | 720p.x265

E504 : 540p | 720p.x265

E505 : 540p | 720p.x265

E506 : 540p | 720p.x265

E507 : 540p | 720p.x265

E508 : 540p | 720p.x265

E509 : 540p | 720p.x265

E510 : 540p | 720p.x265

E511 : 540p | 720p.x265

E512 : 540p | 720p.x265

E513 : 540p | 720p.x265

E514 : 540p | 720p.x265

E515 : 540p | 720p.x265

E516 : 540p | 720p.x265

E517 : 540p | 720p.x265

E518 : 540p | 720p.x265

E519 : 540p | 720p.x265

E520 : 540p | 720p.x265

E521 : 540p | 720p.x265

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020

قسمت 484:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 قسمت 493:  بی تبلیغ –    با تبلیغ

قسمت 494:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 496: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 497: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 498: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 499:نسخه بی تبلیغ  – نسخه با تبلیغ

قسمت 500: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 501: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 502: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 503: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 504: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 505: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 506: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 507  – قسمت 508قسمت 509

قسمت 510قسمت 511قسمت 512

قسمت 513قسمت 514قسمت 515

قسمت 516قسمت 517قسمت 518

قسمت 519قسمت 520قسمت 521

 

***

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

آموزش خرید اشتراک VIP

.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

1216
دیدگاه

612 دیدگاه ها
604 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
575 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Sh.azi

گایز اگه کسی همشو دیده میشه بگه که کیم جونگ هیونو بازیگر وایکیکی رو دعوت کردن تا حالا؟
عاخه لیستو دیدم عالم و ادم توش بود به جز کیم جونگ هیون

parinaz

زیرنویس ۵۲۱ و بذارید تروخدا🤷‍♀️

Nomonia79

خدا کنه زیر نویس قسمت جدید زودتر بیاد منتظرشم 😳

فریده

سلام و خسته نباشید قسمت 494 720p بعد از دانلود خونده نمیشه . با چندتا برنامه هم امتحان کردم اما هیچکدوم پخش نکردن. لطفا چک کنید. مرسی .

pabgimegan

بهترین برنامه کره ای که تاحالادیدم اصلاازش سیرنمیشی

ocean..7

قسمت 520 عااالی بود خیلی خندیدم ،عاشق کوانگ سواام😂😂 مخصوصا وقتی جه سوک نمیذاره حرف بزنه😂 گناه داره

Nasim

دوستانی که اکثر قسمت هارو دنبال کردن یه سوال داشتم پارک سئو جون تو کدوم قسمت ها هست جواب بدین ممنون میشمممم

zara

این قسمت من خیلی جون سومین کوانگ سو دوس داشتم یعنی از اول تا اخرش لبخند از رو دهنم نیفتاد فک درد گرفتم

Mahsaa

قسمت ۵۲۰ خیلی خنده دار و خوب بود ولی اخرش دلم برای کوانگ سو سوخت.خیلی تلاششو کرد.به نظرم مردم کره خیلی همدیگرو تخریب میکنن

رایلی

قسمت 520 عالی بود😂😂

رایلی

رانینگ من چینی رو هم بزارین 😢❤️ قسمت هایی که لوهان و جکسون از گات سون حضور دارن❤️❤️

ghazal

وای قسمت 520 عالیه.از بس خندیدم فکم درد گرفته بود.حتما ببینید.

Yousef

تو کدوم قسمت های اعضای گروه بلک پینک هستند

R.Moeini

سلام خسته نباشید
قسمت عاشقان ماه کدومه؟
لی جونکی توی کدوم قسمته؟

Saye

اول اینو بگم من رانینگ منو چند سالی میشه که دنبال میکنم و اینکه هر چقدر با شخصیت و اخلاق افراد رانینگ من اشنا شی برنامه برات جذاب تر و خنده دارتر میشه
یه مدت حدود چند ماه رانینگ من نگاه نکردم نمیدونم چرا حوصلم نمیگرفت بعد این بین خیلی از برنامه ها مثل نویینگ برادرز و پلِیِر وفرار بزرگ و… دیدم ولی چند روز پیش دلم به بچه های رانینگ من تنگ شد اومدم دوباره سرش و دوباره انقدر خندیدم که فهمیدم‌هیچی رانینگ من نمیشه و من چرا دوسش داشتم😄
حتی قسمت های ضعیفشم برام دلچسبه واقعا گروهشون و صمیمیتشونو اخلاقاشونو دوست دارم

خب حالا چندتا برنامه معرفی میکنم دوست داشتید ببینید
تو برنامه های سرگرمی کمدی بنظرم بعدرانینگ من، نویینگ برادرز خوبه_ سفر جدید به غرب هم تو برنامه های طنز و سرگرمی قویه
استاد در خانه هم جالبه.البته من خیلی ندیدم ازش ولی مهمان هایی که دوسشون داشتنم اونارو دان کردم خوب بودن و خنده دار البته گروه قبلی ۴نفرشونو بیشتر دوست داشتم ولی خب الانم خوبه جنبه اموزنده هم داره
چندتا از برنامه های معمایی جالب:
فرار بزرگ
Busted
زنده ماندن در روستا
Prison life of fools( این بازیه مافیاس. موقع پخش دیدم بد نبود)
از اینا توقع خیلی خنده دار بودن نداشته باشید تم معماگونه دارن بیشتر
تو برنامه موسیقی هم میتونم صداتو ببینم دوست داشتم البته فصل جدیدش ضعیف بود فصل ۵و ۶ خوبه دوست داشتید اینارو ببینید
خب دیگه اینا پیشنهادات من بود البته هنوزم میگم هیچی رانینگ من نمیشه:))))

Zahra

وای عاقا از صبح منتظرم یکی بیاد کامنت بزاره راجب قسمت جدید
اگه واقعا جیهیو قرار باشه ازدواج کنه چیییی؟😱
منکه خیلی خوشحال میشم
بنظرتون شایعه پراکنیه یا واقعا یچی هست که اعضای رانینگ من خبر دارن ما نداریم؟🤓😛😂

linn

راجع به قسمت های قشنگ برنامه یکی از دوستان در کامنتهای پایین تر به اسم “پیشنهادی EP” گفتن که تو اون کامنت دوستان قسمت هایی که ب نظرشون قشنگتر هست رو بگن، بنابراین قسمت های خنده دار یا جذاب رو می شه اونجا پیدا کرد.
قسمتهایی که بنظر من از 400 به بعد جذاب هستند اینهان:
402
416-417 (از وسطای 416 تا 417 یک برنامه هست. مهمونا سونگری، سونمی، الیاه)
418 (از وسطاش ببعدش بنظرم من تازه خوب میشه ولی همونم خیلی خندیدم سرش.ی تیکه آخر گات سون مهمونن)
428 (مهمون توایس)
435 (بازیگرای فیلم extreme job)
477-478
501
505 (مهمون ندارن ولی تم این قسمتشون خیلی خوب بود)
516
518 (بعد مدتها دوباره حس رانینگ من قدیم رو داد بهم، خیانتا و کلکا و حقه بازیاشون:))

Nomonia79

بچه ها همه قسمت ها خوب و خیلی خنده دار هستند.رانینگ من یه برنامه کمدی و سرگرمی فوق خنده داره که همه قسمت ها ش خنده دارن . حالا اگه شما میخوای با بازیگر یا خواننده مورد علاقت ببینی برو دنبالش ببین چه قسمتی مهمان بوده میتونین از سایت ویکی پدیا ببینین که چه کسی مهمان است .

winter

حیف نیس قسمت 243به این خوبی زیرنویس نداره؟نمیشه یکی زیرنویس بزنه براش؟
کم ستاره هم نیس آخه فقط اون موقع معروف نبودن:هونگ جونگ هیون و سون هو جون

sami

میشه قسمت های خوب بعد از ۴۰۰ رو بگید ؟